Technológia


SOIL 2000

talajstabilizálási technológia
műszaki tájékoztató

 1. Általános ismertetés

A SOIL 2000 anyag kifejlesztésével egyedülálló, új lehetőség jött létre az alapvető közlekedési igényeket tartósan jó minőségben, gyorsan, kedvező áron és környezetbarát módon kielégítő, az igények változását rugalmasan követő útépítésre.

A SOIL 2000 szer segítségével lehetőség van tartós földmű és földút építésére. A szer hatására olyan mértékben lecsökken a földmű vízérzékenysége, hogy felázás és az abból származó teherbírás vesztés megszűnik, a földmű, földút tartós esőzés esetén is használható marad megfelelő vízelvezetési rendszert figyelembe véve. A SOIL 2000 szerrel kivitelezett út csupán csekély mértékű karbantartást igényel.

A SOIL 2000, szagtalan, enyhén savas kémhatású, opálos folyadék. A SOIL 2000 anyagot a kezelendő talaj aktuális víztartalmához beállított vizes oldatban (munkaoldat) kell a stabilizálandó felületre, több meneten kipermetezni. A SOIL 2000 előírt vizes oldata nem mérgező, nem károsítja a környezetet és nem mosódik ki a talajból. A bedolgozás után a SOIL 2000 1 kg talajban, az adagolástól függően, átlagosan cca. 0,5-3 g mértékben van jelen.

A SOIL 2000 anyag nem kötőanyag. Hatásmechanizmusát tekintve ioncserélő és katalizátor. Hatóanyaga, ioncsere következtében elektromos erővel kapcsolódik a talajkolloidok felületére, ezért onnan a későbbiekben nem oldható le. A talajkezelés hatására tervezhető mértékben lecsökken a talaj vízfelvétele, és javul a tömöríthetősége.

Alkalmazási terület

 • tartósan teherbíró földút
 • ideiglenes üzemi és felvonulási utak
 • tárolók, parkolók építése
 • gátkorona megerősítések
 • nagy felületű építmények aljzat alatti stabilizálása
 • útépítési földművek stabilizálása.

Alkalmazási feltételek

A technológia alkalmazható termett talajon vagy feltöltésen, az alábbi talajjellemzők egyidejű megléte esetén:

– a talajban 0,02 mm alatti szemcsék aránya min. 10 tömegszázalék lehet

– durva szemcsés vagy feltöltött talajok esetén egyedileg talajlaborban történik az   alkalmazhatóság vizsgálata

– a szervesanyag-tartalom legfeljebb 5 % lehet, amennyiben a talajstabilizálást hosszútávra tervezik

A kezelt réteg alatti földműnek teherbírónak kell lenni. A talajvízszint a kezelendő  réteget nem érheti el. A gépi eszközöktől függően, előnyös, ha a talajkezelés egy rétegben 25 cm vastag talajt érint.

A technológia alkalmazhatóságát talajmechanikai vizsgálat előzi meg, amit alkalmas talajmechanikai labor végezhet el. A vizsgálandó tulajdonságok: szemmegoszlás vizsgálat hidrometrálással, konzisztencia határok vizsgálata, tömöríthetőség vizsgálat.

A kivitelezés során vizsgálni kell a kezelendő talaj víztartalmát, az elért tömörséget és a teherbírást.

2. Termék minőségi követelményei/műszaki paraméterek/vizsgálati módszerek

A koncentrátum opálos, sűrű folyadék, melynek szárazanyag tartalma kb. 55 °C-on olvad. Forráspontja: 85 °C felett. Sűrűsége: 0,89 g/cm3. Szaga kicsit alkoholos jellegű és korlátlanul elegyedik vízzel ill. oldószerben. Ph 20°C-on: 4-7. Mérsékelten tűzveszélyes

3. Beépítési technológia

 1. a humuszt el kell távolítani, amennyiben a stabilizálást hosszútávra tervezik
 2. a terv szerinti geometriájú, egyenletes tömörségű finomtükröt ki kell alakítani
 3. a tükör felületét 25 cm mélységben fel kell lazítani
 4. a SOIL 2000a számított hígítású vizes oldatát (munkaoldat) legalább két menetben ki kell locsolni a talaj felületére. Minden menet után a felületet fel kell lazítani.
 5. A fenti technológia után simító hengerezéssel a földmű felületét ki kell egyenlíteni, majd a 3-5 cm vastagságú szemcsés anyagot el kell teríteni és az behengerelni. A tömörítéskor a talaj víztartalma legfeljebb, a Procctor görbe nedves ágában a 95 % tömörséghez tartozó víztartalom legyen. A tömörítéshez a talaj típusának megfelelő optimális hengert kell használni (sima statikus vagy vibró-, juhláb-). A tömörítéssel el kell érni a 95 %-os tömörséget.
 6. A tömörítés után a kezelt 25 cm vastag földmű azonnal igénybe vehető.

4. Minőség-ellenőrzés és minősítés

Előzetes laboratóriumi vizsgálatok: A munka megkezdése előtt mintát kell venni a kezelendő talajból és útépítési laboratóriumban meg kell vizsgálni.

Előírt vizsgálatok

Vonatkozó szabvány

Gyakoriság

Követelmény

Szemeloszlás vizsgálat

MSZ 14043/3-79

1 db/5000 m2

U>=3: d0,02>=10 m%

Plasztikus index meghatározás

MSZ 14043/4-80

1 db/5000 m2

Ip>=5

Víztartalom meghatározás

MSZ 14043/6-80

1 db/5000 m2

Tájékoztató adat

Tömöríthetőségi vizsgálat

MSZEN 13286-2

1 db/5000 m2

pdmax>1.55g/cm3

Helyszíni vizsgálatok: Építés alatt a technológia betartása és a jó minőség elérése érdekében szükség van helyszíni ellenőrző vizsgálatokra.

Előírt vizsgálatok

Vonatkozó szabvány

Gyakoriság

Követelmény

Tömörség mérés

ÚT 2-3.103:1998

1 db/100 m

Trp>=95 %

Teherbírás mérés

ÚT 2-3.103:1998

1 db/100 m

Evd>=25MN6m2

Víztartalom meghatározás

ÚT 2-3.103:1998

1 db/100 m

Tájékoztató adat

Ezek az előírások és minőségi követelmények stabilizált földúthoz lettek meghatározva. Más jellegű beépítés esetén az ott alkalmazott előírások az      érvényesek.

5. Csomagolás, tárolás, jelölés

Tárolás: Tökéletesen zárt hordóban/kannában és raktárban 3 hónap.

A termék nem fagyveszélyes, de használat előtt felmelegítendő és felkeverendő, ha 0 oC alatt tárolták.

6. Munka- és egészségvédelem

Összetétel: A SOIL 2000 fehér színű, jellegzetes szagú, sűrűn folyó folyadék. Hatásmechanizmusát tekintve ioncserélő és katalizátor. A SOIL 2000 előírt vizes oldata nem mérgező, teljesen ártalmatlan a környezetre.

Kezelés: A SOIL 2000 talajstabilizálót koncentráltan felhasználni  T  I  L  O  S  !

Az anyagmozgatásnak és a hígításnak az előírt technológia alapján kell     történnie. Szállítás előtt meg kell győződni, hogy a hordó/kanna     szivárgásmentesen le van-e zárva.

Munkaruha: A koncentrátum savas hatású, így bedolgozás alatt gumi vagy     polietilén alapanyagú munkaruha (zárt védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, álarc illetve csizma) viselése kötelező. Óvakodni kel, hogy bedolgozása közben a SOIL 2000 koncentrátum a bőrfelületre jusson!

Baleset esetén: Amennyiben az anyag a bőrre jut, azonnal szappanos vízzel     lemosandó és azonnal orvoshoz kell fordulni.

7. Tűzvédelem, környezetvédelem

Mérsékelten tűzveszélyes!

Alkalmazható oltóanyag tűz esetén: oltópór, hab, halon

Veszélyes melléktermék tűz esetén: nincs.

Környezetvédelmi óvintézkedés: nem kerülhet közcsatornába, élővízbe,  mezőgazdaságilag aktívan művelt területre.